Bazén v Zálesí, červenec 2022

Odstranění řas

Zákazník telefonoval v neděli, že dva dny zanedbal údržbu a zezelenala mu voda.

Přečtěte si o dalším klasickém případu infekce bazénu řasami a o našem zásahu.

Zákazník telefonoval 26. 7. 2022, že mu v bazénu u domu zezelenala voda. Vyrazili jsme k zásahu vpodvečer, kdy je nejvhodnější doba k šokové chloraci.

Popis bazénu

Nadzemní bazén s rámovou konstrukcí a objemem 20 m3. Písková filtrace ProStar s náplní 20 kg písku. Písek nový, čerpadlo s průtokem 4,5 m3/hod. Hodnoty pH zákazník měřil, chlor přidával před dvěma dny. Vodu doposud udržoval chlorovými tabletami s každodenním přídavkem chlornanu vápenatého.

Voda v bazénu nazelenalá, takřka neprůhledná, stěny bazénu nejsou slizské.

Výchozí hodnoty (26. 7. 2022 v 18:00 hodin):

Parametr                  Hodnota
pH 7,2.
Hodnota je v zásadě v pořádku, nachází se na horní hranici, pro účely šokové chlorace a vločkování je třeba snížit na 6,5.
Volný Cl
(fCl)

0,22 ppm
Hodnota je nízká; při dané koncentraci kyseliny kyanurové by měla činit alespoň 1 mg/l.

Celkový Cl
(tCl)
neměřen
Kyselina kyanurová
(CYA)
13 ppm
Hodnota je takřka ideální, chlor v zásadě stabilizovaný, dezinfekce vody nevyžaduje silné přechlorování.
Celková alkalita
(tALC)
neměřeno

Zbarvení vody:

 

Zásah:

 • Proplach filtrace
 • Snížení pH na 6,5
 • Odrhnutí stěn a dna tvrdým kartáčem
 • Zvýšení chlóru na 5 ppm pomocí chlornanu vápenatého
 • Vločkování pomocí předpolymerizovaného vločkovače

Výsledek (27. 7. 2020 v 8:00 hodin, tj. po 14 hodinách):

 • pH: 6,8 (ponecháno)
 • fCl: 1,5 ppm (ponecháno)
 • Proplach filtrace
 • Odsátí vyvločkovaných řas vysavačem PondoVac 5

 

  

  

  

  

Poučení zákazníka

 • V bazénu lze rozpustit ještě 2–3 tablety, poté přejít na plnou údržbu chlornanem vápenatým nebo sodným.
 • pH udržovat v rozmezí 6,8–7,2.
 • Každý den měřit volný chlor a udržovat hodnotu okolo 1,5 ppm (otevřít plovák naplno a dle potřeby přidat chlornan vápenatý).
 • Zvážit výměnu filtrace za výkonnější při dodržení filtrační rychlosti 30–40 m3/h/m2.

Cena zásahu:

 • Spotřebovaná chemie = 0 Kč (byla použita vhodná chemie zákazníka)
  • Měření fotometrem = 56 Kč
 • Práce 1 440 Kč (3 půlhodiny x 480 Kč).
 • Cestovné 1 380 Kč (4 x 23 km x 15 Kč).

Cena celkem: 2 876 Kč.