Bazén v Lančově, červenec 2020

Zákazník nám telefonoval 20. 7. 2020 a uvedl, že v bazénu zelená voda, ale že chlóru má ve vodě podle orientačního měření dostatek a pH má v normě. Zajímalo nás, jak může zelenat zachlorovaná voda, a tak jsme vyrazili do Lančova, kde se potvrdila naše podezření.

Popis bazénu

Malý, nadzemní kruhový bazén s 10 m3 vody u rodinného domku, chlórová tableta v plováku, písková filtrace ProStar 4 s 20 kg pískové náplně, filtrační čerpadlo Q = 7 m3 za hodinu, studniční voda. Zákazník o den dříve dopouštěl větší množství vody.

Již ze vzdálenosti několika metrů bazén páchl po chloraminech, takže bylo jasné, že veškerý chlór, který se v bazénu nachází, je chlór vázaný, tzn. takřka neúčinný. Bylo tedy třeba řádně zachlorovat, aby se chloraminy rozbily a ve vodě zůstal pouze volný chlór. Na dně i ve vodě plavala spousta nečistot: příčina vzniku vázaného chlóru.

Výchozí hodnoty (20. 7. 2020 v 17:20 hodin):

Parametr                 Hodnota
pH <6,5.
Fotometricky neměřitelné, výsledek mimo měřicí rozsah přístroje. Hodnota je příliš nízká, dochází ke korozi kovových prvků a blednutí bazénové fólie. Voda též dráždí oči, je hygienicky závadná.
Volný Cl
(fCl)

0,05 ppm
Hodnota je příliš nízká, měla by se pohybovat v rozmezí 0,3–1 ppm.

Celkový Cl
(tCl)
>6 ppm.
Fotometricky neměřitelný, výsledek mimo měřicí rozsah přístroje. Chloraminů tedy více než 5,59 ppm, voda hygienicky závadná (limit pro vázaný chlór činí 0,3 ppm).
Kyselina kyanurová
(CYA)
95 ppm
Hodnota je příliš vysoká, chlór nemůže účinkovat, není k dispozici pro dezinfekci vody.
Celková alkalita
(tALC)
15 ppm
Hodnota je příliš nízká, ideální rozsah 80–120 ppm. Voda je kyselá a reaguje překotně na každou externí změnu pH. Hodnotu pH tak lze jen obtížně stabilizovat.

Zbarvení vody:

 20200704 174331 small

Na základě měření i senzoricky bylo jasné, že za zbarvení vody mohou tři skutečnosti:

 • nízká hladina volného chlóru,
 • vysoký obsah kyseliny kyanurové, která znemožnila chlóru účinkovat (takové bylo naše podezření),
 • velké množství doplněné studniční vody s vysokým obsahem iontů železa.

Zásah:

 • Odpuštění třetiny vody z bazénu (z důvodu snížení hladiny CYA)
 • Odstranění hrubých nečistot síťkou
 • Vysátí jemných nečistot bazénovým vysavačem
 • Doplnění vody po skimmer
 • Proplach filtrace
 • Zvýšení pH na 7,2
 • Odrhnutí stěn a dna tvrdým kartáčem
 • Zvýšení chlóru na 8 ppm

Výsledek (21. 7. 2020 v 18 hodin, tj. po 23,5 hodinách):

 • pH: 6,6 (opět zvýšeno na 7,3)
 • fCl: 5 ppm
 • tCl: 9 ppm (stále zůstává hodně vázaného chlóru)
 • CYA: 50 ppm
 • Nahnědlá voda v důsledku výskytu iontů železa

Výsledek 22. 7. 2020 v 16 hodin (tj. po dalších 22 hodinách)

 • pH 6,8 (zvýšeno na 7,2)
 • fCl 4 ppm (zvýšeno na 5 ppm)
 • tCl: 6 ppm (vázaný chlór se rozpadá)
 • ionty železa přefiltrovány
 • přidána soda bicarbona pro zvýšení celkové alkality vody, tedy z důvodu stabilizace hodnoty pH

20200731 200409 small

Poučení zákazníka:

 • Již nepoužívat tablety (obsahují CYA), namísto nich do skimmeru každý den vložit odměřenou dávku chlornanu vápenatého.
 • Denně měřit a upravovat pH (voda byla mimořádně kyselá).
 • Denně čistit hladinu od hrubých nečistot.
 • Častěji vysávat nečistoty usazené na dně.
 • Každý druhý den odrhnout stěny a dno hrubým kartáčem.
 • Pokud se opět objeví chloraminový zápach, jakýkoli zákal nebo sliz na stěnách či na dně, ihned volat.
 • Doporučena změna filtrační technologie (filtr s vyšším pískovým ložem, čerpadlo s nižším průtokem do Q = 4m3 za hodinu).

Cena zásahu:

 • Spotřebovaná chemie 531 Kč, z toho:
  • 3,5 kg uhličitanu vápenatého (pH+) = 263 Kč
  • 1 kg chlornanu vápenatého (chlór šok) = 178 Kč
  • měření fotometrem = 90 Kč
  • Soda bicarbona: neúčtováno
 • Práce 2 800 Kč (3,5 hodiny x 800 Kč).

Cena celkem: 3 331 Kč.