Napuštění bazénu po zimě

 • Jak správně napustit bazén po očištění?
 • Co dělat, když nám někde něco kape?
 • Jak odstranit zákaly vody?

V minulém článku jste se dočetli, jak postupovat při správné očistě bazénu po zimě. Nyní si povíme, jak postupovat při jeho napouštění a ošetření nově napuštěné vody.

Jako vše ve světě bazénů má i napouštění čisté vody po zimě svá pravidla a při jejich nedodržení si můžete přivodit zbytečné potíže. Jejich míra závisí zejména na tom, zda k napouštění bazénu používáte upravenou vodu, nebo vodu studniční.

Napuštění po trysky a sestavení filtrace

Napouštění

Voda vás k napouštění nepotřebuje, takže zatímco přitéká do bazénu, můžete se pustit do sestavení filtrace.

Pokud jste to neudělali již na podzim, nejprve vyjměte z bazénového čerpadla předfiltr (košík) a řádně jej očistěte od zachycených nečistot. Dobrá průchodnost předfiltru je důležitá z hlediska namáhání motoru čerpadla. Stejně očistěte i košík ve skimmeru. Je-li třeba, vyměňte ve filtrační nádodbě písek nebo australský zeolit ZeoPure (dle intezity využití stačí vyměnit vždy po roce nebo dvou letech). Použijte správné množství písku dle doporučení výrobce filtrační nádoby.

Zkontrolujte závity na všech spojích a rozpojených ventilech a případné nečistoty odstraňte. Na čisté závity v převlečných maticích můžete čistou rukou nanést tenkou vrstvu maziva pro montáž plastového potrubí: matice bude snáze klouzat v závitu.

Připojte čerpadlo k filtrační nádobě a celou soustavu pak k bazénovému okruhu. Všechny převlečné matice pevně utáhněte rukou. V případě ventilů na hadicích požádejte druhou osobu, aby hadici přidržela. Nikdy nepřidržujte ventil proti kroucení za páku ventilu.

Kontrola těsnosti spojů

Jakmile začne voda natékat do trysek a do skimmeru, proveďte kontrolu těsnosti všech spojů. Pokud již při natékání vody některý spoj ukapává, pod tlakem spuštěného filtračního čerpadla bude spoj téct proudem.

V případě ventilů je možné, že jste pouze nedostatečně utáhli matice. Zkuste tedy matice dotáhnout. Dle potřeby si vezměte na pomoc hasák, ovšem buďte velmi opatrní, zejména za chladnějšího počasí, abyste matici nepoškodili. Jestliže ventil kape i po důkladném dotažení matic, bude zřejmě třeba vyměnit těsnění. Zavřete tedy přívod vody do filtrace, ventil odpojte a vyměňte vnější těsnění ventilu. Pokud po výměně vnějších těsnění ventil nadále kape, ventil rozeberte a vyměňte vnitřní těsnění.
Podívejte se, jak na to:

1. Tahem uvolněte páku ventilu
2. Na ventilu se nacházejí výřezy a na páce výstupky, které zapadnou do výřezů.
3. Nasaďte páku na vnitřní prstenec ventilu tak, aby výstupky na páce zapadly do výřezů v prstenci.
4. Otáčejte pákou proti směru chodu hodinových ručiček a vytočte vnitřní prstenec ventilu.
5. Takto vypadá rozebraný ventil
6. Vyměňte těsnění na vnitřním prstenci a ventil opět sestavte

 

Jestliže ventil kape i tak, nezbývá nic jiného než ventil vyměnit.

Některé netěsnosti se mohou projevit teprve pod tlakem, tj. po zapnutí filtračního čerpadla.

Spuštění filtrace

Jakmile do filtračního čerpadla nateče dostatek vody ze skimmeru, můžete spustit filtrační čerpadlo. Aby nedocházelo ke zbytečnému zavzdušnění soustavy, uveďte páku vícecestného ventilu na filtrační nádobě do polohy „Odpad“. Po vypuštění vzduchu zastavte čerpadlo, uveďte páku vícecestného ventilu do polohy „Filtrace“ a můžete začít filtrovat.

Po spuštění filtrace ještě jednou zkontrolujte těsnost všech spojů a případné netěsnosti odstraňte.

Ošetření vody

Nežli přistoupíte k dávkování bazénové chemie, změřte vhodným testerem pH vody. Správná hodnota pH (též vodíkový exponent) vody představuje základní předpoklad pro dlouhodobou udržitelnost čisté vody v bazénu. Hodnotu pH bazénové vody udržujte nepřetržitě v rozmezí 6,8–7,4.

Pamatujte:

 • Většina bazénových přípravků funguje správně pouze v případě, má-li voda správnou hodnotu pH.
 • Příliš nízká hodnota pH způsobuje korozi kovových prvků v bazénu, podráždění očí a blednutí bazénového korpusu. Plastový bazén sice časem stejně částečně vybledne působením UV záření, ale nemusíme tomu pomáhat nízkou hodnotou pH.
 • Příliš vysoká hodnota pH snižuje účinnost chlorové chemie, dráždí oči a pokožku, při hodnotách nad pH 8 dochází k vylučování solí a vápníku. Voda se pak začne barvit domléčna a hrozí i usazování vodního kamene na stěnách bazénu, a zejména v technologickém zařízení (potrubí, filtr, tepelné čerpadlo).
  Příliš vysoká hodnota pH způsobuje i gynekologické problémy – oslabuje poševní mikroflóru v jejím přirozeně kyselém prostředí.
  Při nadměrně vysoké hodnotě pH dochází i k zintenzivnění zápachu chloru natolik, že koupání přestává být příjemné.

Změřte tedy pH vody a případně je upravte pomocí přípravků pH PLUSpH MÍNUS na správnou hodnotu. Teprve po stabilizaci hodnoty pH můžete přistoupit k prvotnímu zachlorování vody přípravkem Chlor šok. Jakmile dosáhnete správné koncentrace choru ve vodě, můžete do plováku vložit některou z pomalurozpustných tablet. Ty můžete používat tak dlouho, dokud koncentrace stabilizátoru chloru ve vodě nedosáhne cca 15 mg/l. Poté bazén ošetřujte již pouze chlor šokem (chlornanem vápenatým nebo sodným).

Studniční voda

V případě studniční vody může být postup poněkud složitější. Studniční vody bývají silněji mineralizované a často obsahují ionty kovových prvků, například železa, manganu nebo mědi. Zda voda obsahuje mangan nebo měď, poznáte již během napouštění: voda se začne barvit dozelena, jak je vidět na obrázku níže. Takto vypadá čerstvě napuštěná voda s vysokým obsahem manganu (0,07 mg/l):

Studniční voda

Při použití neupravené studniční vody je tedy třeba nejprve vhodným testerem stanovit tvrdost vody. Množství rozpuštěných kovů se dozvíte i z laboratorního rozboru pitné vody. Očividně tvrdou a mineralizovanou vodu je třeba ze všeho nejdříve ošetřit stabilizátorem tvrdosti. Nechejte vodu alespoň 8 hodin filtrovat a poté na noc filtraci vypněte. Stabilizátor tvrdosti Calzestab Eisenex zabraňuje srážení vápníku. V případě železité vody můžete použít odstraňovač kovů Metal Magic, který na sebe naváže ionty kovových prvků a vysráží je na dně bazénu. Po odsátí vysrážených kovů mimo filtraci proveďte opakované měření tvrdosti a v případě potřeby postup opakujte tak dlouho, dokud tvrdost vody nebude v přijatelných mezích.

Jestliže postup uspěcháte a zachlorujete mineralizovanou vodu, voda v celém bazénu během několika minut zhnědne korozí rozpuštěných kovových prvků.

Co dělat v případě hnědé vody

Pokud čtete tento odstavec, zřejmě jste neměli k dispozici přípravek Calzestab Eisenex ani Metal Magic, nebo jste její odmineralizování uspěchali a voda vám po zachlorování zhnědla. Nic naplat, už se stalo, takže jak postupovat?

 1. Jestliže používáte tepelné čerpadlo, až do úplného odmineralizování do něj nepouštějte vodu: na obtoku uzavřete ventil na vstupu do tepelného čerpadla, čerpadlo odpojte a odstraňte z něj vodu, která do něj již natekla.
 2. Upravte pH vody pomocí přípravků pH MÍNUS nebo pH PLUS na hodnotu 6,8.
 3. Vodu nepřetržitě filtrujte a zpočátku každou hodinu nebo dvě vyplachujte filtr. Z filtrace bude vytékat silně rezavá až hnědá voda.
  Hnědá voda


 4. Intervaly vyplachování postupně prodlužujte v krocích po půlhodinách, jak se bazén bude čistit.
 5. Vysrážený sediment (viz obrázek níže) vysajte ze dna bazénu bazénovým vysavačem – nikoli přes filtr, nýbrž rovnou do odpadu.
  Sediment

Vyplachování filtru a vysávání vysrážených nečistot ze dna bazénu pravidelně opakujte. Voda se bude postupně čistit, nicméně obrňte se trpělivostí: celý proces bude trvat nejméně dva dny, dle objemu bazénu a výkonnosti a účinnosti filtrace i déle. Například vyčištění bazénu s objemem 30 m3 nám při použití filtrace s pískovou náplní 70 kg a čerpadla s průtokem 12m3 za hodinu trvalo 2 dny po průsvitnou vodu a 3 dny po křišťálově čistou vodu. Zkrátka a dobře, je to zdlouhavé, ale funguje to:

Čistá voda

Máte po napuštění bazénu problémy s kvalitou vody? Neváhejte se na nás obrátit: rádi vám pomůžeme radou a v okolí Vranova nad Dyjí i činem.


Tak ať to čvachtá!